W jakim układzie współrzędnych wyświetla się mapa?

Mapa w Oknie Mapy wyświetla w układzie współrzędnych w jakim została skonfigurowana w momencie instalacji Systemu.

Domyślnym układem współrzędnych jest Web Mercator (EPSG:3857)

Więcej informacji w artykule nt. parametrów instalacyjnych Systemu.

Zalety Web Mercator

  1. Web Mercator jest stosowany przez większość serwisów mapowych dostępnych on-line (Google Maps, OpenStreetMap). Jest to standard.
  2. Nowoczesne narzędzia i biblioteki programistyczne do budowy map on-line są zoptymalizowane pod ten układ i wtedy mapa działa najszybciej
  3. Jest to układ odpowiedni dla całego świata

Wady Web Mercator

  1. Jest to układ odpowiedni dla całego świata przez co jego dokładność nie jest geodezyjna. Oznacza to, że niedokładności przy pomiarach są znaczące
  2. Nie wszystkie krajowe usługi danych przestrzennych (np. WMS z Geoportal.gov.pl) są publikowane w tym układzie, przez co konieczna jest reprojekcja co zajmuje czas i może się odbić na jakości danych WMS

Jakie są alternatywy?

Jeżeli dane wyświetlane w Systemie mają dotyczyć Polski, to możliwe jest zainstalowanie aplikacji w układzie PUWG 1992 (EPSG:2180), ale dla optymalizacji wyświetlania danych w przeglądarce internetowej, mapa będzie wyświetlana w Web Mercator (EPSG:3857).

Czy artykuł był pomocny?