Jak zarządzać Użytkownikami i ich Uprawnieniami?

Zarządzanie Użytkownikami i ich Uprawnieniami w Systemie może być wykonywane jedynie przez Administratora w Panelu Administarcyjnym w zakładce Użytkownicy  opiera się na:

  1. indywidualnych kontach Użytkowników oraz
  2. Grupach Użytkowników do których przypisywane są Uprawnienia dostępu do Warstw i narzędzi.

Ogólna zasada działania jest następująca:

  1. Najpierw tworzy się Grupy Użytkowników (np. edytorzy, dział BOK, firma zewnętrzna)
  2. Następnie definiuje się uprawnienia dla tych grup (np. edytorzy mogą edytować wszystko, dział BOK ma wszystko do podglądu, a firma zewnętrzna ma dostęp do podglądu do wybranych warstw, a do reszty ma całkowity brak dostępu)
  3. A dopiero na samym końcu dodaje się indywidualnych Użytkowników wraz z przypisaniem ich do konkretnej Grupy Użytkowników.

 

  1. Jak dodać nowego użytkownika?
  2. Jak dodać Grupę Użytkowników?
  3. Jak nadać odpowiednie Uprawnienia Grupie Użytkowników?
  4. Jak usunąć Użytkownika?

Czy artykuł był pomocny?