Jak zarządzać słownikami?

Słowniki pozwalają na ustalenie zamkniętej listy wartości danego Atrybutu. Dzięki nim możliwe jest działanie podczas edycji/dodawania obiektu jak na poniższej animacji:

Dzięki Słownikom Administrator może pilnować jakości pozyskiwanych danych. Poprawna polityka zarządzania słownikami pozwala na poprawne:

  1. symbolizowanie,
  2. wyszukiwanie,
  3. filtrowanie,
  4. raportowanie

Zanim zaczniesz

  1. Politykę słowników warto przemyśleć dobrze zanim zacznie się edytować dane. Późniejsze zmiany będą się wiązały z koniecznością masowych zmian wartości atrybutów.
  2. Słowniki są niezależne od danych. Tworzymy je w Ustawieniach -> Słowniki. Ten sam słownik można “przypiąć” do wielu atrybutów w wielu Źródłach.
  3. Słowniki przypisujemy do Źródeł Danych, a nie do Warstw (czytaj o różnicach między Źródłem i Warstwą). Wszystkie Warstwy, które powstają na podstawie jednego Źródła, dziedziczą przypięte Słowniki. Pozwala to na zachowanie spójności danych.

Dowiedz się więcej

  1. Jak stworzyć słownik?
  2. Jak edytować słownik i jak zarządzać wartościami słownika?
  3. Jak “przypiąć” Słownik do Atrybutu?

Czy artykuł był pomocny?