Zarządzanie projektami w Systemie.

Projekt to zbiór warstw opatrzonych nazwą. Te warstwy mogą mieć indywidualną symbolizację. To mechanizm, który mimo swojej prostoty, ma fundamentalne znaczenie dla wygody pracy z Systemem. Co istotne, projektami zarządzają nie tylko Administratorzy, ale również sami Użytkownicy.

Przypadki użycia

 1. Administrator tworzy Projekt Domyślny, czyli taki, który widzi każdy nowy Użytkownik, który loguje się do Systemu. To projekt podstawowy, którego Użytkownicy nie mogą zmieniać. Przeważnie jest to kilka najważniejszych warstw w domyślnej symbolizacji.
 2. Pracownik Biura Obsługi Klienta tworzy sobie projekt o nazwie “Klienci”, który zawiera jedynie trzy niezbędne warstwy. Więcej nie trzeba.
  1. warstwę punktową klienci
  2. warstwę WMS z działkami ewidencyjnymi.
  3. warstwę podkładową.
 3. Administrator (czyli często osoba liderująca wykorzystaniu GIS w organizacji) chce zachęcić pracownika działu kanalizacji do aktywnego korzystania z Systemu. Pracownik jest “starej daty” i ma obawy związane z nowym Systemem. Administrator tworzy projekt o nazwie: “Przewody Pana Kazimierza”, dodaje dwie warstwy: podkład oraz przewody kanalizacyjne. Specjalnie dla Pana Kazimierza, nadaje indywidualny styl (grubsze kreski w bardziej kontrastowym kolorze). Administrator udostępnia stworzony przez siebie Projekt Panu Kazimierzowi (żeby on nie musiał sam konfigurować warstw i symbolizacji) Pan Kazimierz mniej obawia się korzystania z Systemu i chętnie z niego korzysta.
 4. Pan Dariusz zajmuje się zarówno awariami, jak i zlecaniem zadań związanych z planowymi remontami. Pan Dariusz stworzył sobie dwa projekty:
  1. Awarie. Ten projekt jest mu potrzebny do wspomagania pracy ekip w terenie podczas usuwania awarii. Na pierwszy rzut oka – bez klikania – widzi wszystkie niezbędne informacje. W tym projekcie ma następujące warstwy:
   1. przewody wodociągowe z etykietą zawierającą materiał i średnicę przewodu (podstawowa informacja dla ekipy w terenie)
   2. przyłącza w symbolizacji: prywatne -> czerwone, firmowe -> zielone. Dzięki temu od razu wie, kto jest właścicielem przyłącza.
   3. Sieci obce z KIUT.
   4. Mapa Podkładowa
  2. Remonty. Ten projekt służy planowaniu i koordynowaniu działań z innymi firmami. W projekcie ma następujące Warstwy:
   1. sieć wodociągowa w symbolizacji, w której na czerwono zaznaczone sa przewody przeznaczone do wymiany (zakwalifikowane po wykonaniu analizy awaryjności)
   2. Warstwa z planami inwestycyjnymi gminy na bieżący rok (Pan Dariusz stworzył ją sam na podstawie planu inwestycyjnego, który znalazł na stronie internetowej urzędu). Dzięki temu może skoordynować inwestycje.

Dowiedz się więcej

 1. Jak skonfigurować Projekt Domyślny?
 2. Jak stworzyć nowy Projekt?
 3. Jak udostępnić Projekt innemu Użytkownikowi?
 4. Jaka jest maksymalna liczba warstw w projekcie?

 

Generalna zasady:

 1. Podczas konfiguracji Administrator tworzy tzw. Projekt Domyślny, tj. zestaw warstw z domyślna symbolizacją, która jest ustawieniem początkowym dla wszystkich Użytkowników.
 2. Żaden Użytkownik nie może zmieniać ustawień Projektu Domyślnego. Może to zrobić jedynie Administrator.
 3. W celu pracy nad swoim własnym projektem należy użyć narzędzia: “Kopiuj”. Po kliknięciu, Użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy projektu. Po zapisaniu zmian, Użytkownik może swobodnie dodawać warstwy oraz Zmieniać Symbolizację.
 4. Po stworzeniu Projektu Użytkownik może udostępnić go innemu Użytkownikowi
 5. Użytkownik któremu udostępniono projekt nie może go edytować (dodawać nowych warstw, ani zmianić ich stylu). W celu nanoszenia zmian, muści zapisać projekt jako swój własny.
 6. Zaleca się ograniczenie liczby warstw dla celów czytelności i wydajności – maksymalna rekomendowana liczba warstw w projekcie 20-25.

 

 

 

Czy artykuł był pomocny?