Jak zainstalować Wtyczkę GIS.Box?

Jeżeli Twój GIS.Box posiada rozszerzenie “Wtyczka GIS.Box“, to w Pasku Narzędzi znajdziesz ikonę QGIS:

  1. Naciśnij ją. Otworzy się okno z adresem Repozytorium Wtyczek. O co chodzi z tym Repozytorium?
  2. Skopiuj link
  3. Przejdź do QGIS
    Wybierz z menu QGIS: Wtyczki → Zarządzanie wtyczkami → Ustawienia → Dodaj
  4. W polu URL podaj adres repozytorium, który znalazłeś w swojej aplikacji webowej
  5. Wróć do listy wszystkich wtyczek i zainstaluj Wtyczkę GIS.Box
  6. Narzędzia wtyczki powinny być widoczne w Pasku Narzędzi.

Czy artykuł był pomocny?