Jak zainstalować Wtyczkę GIS Support z narzędziem Połącz z GIS.Box?

Wtyczka jest do pobrania z oficjalnego repozytorium wtyczek QGIS.

Procedurę instalacji opisuje film na stronie Wtyczki GIS Support

Czy artykuł był pomocny?