Jak wygenerować klucz Firebase?

Generowanie klucza połączenia Firebase

  1. Wchodzimy na adres: https://console.firebase.google.com/

  2. Logujemy się kontem Google
  3. Wybieramy „Dodaj projekt”:
  4. Wpasujemy nazwę wdrożenia i klikamy dalej, odznaczamy „Google Analytics” i klikamy utwórz projekt:

  5. Po przeklinaniu się dalej i odczekaniu zobaczymy:
  6. Następnie klikamy turbinkę i przechodzimy do „Ustawienia projektu”
  7. Przechodzimy na zakładkę „Komunikacja w chmurze”
    interesuje nas „Klucz serwera” oraz „Identyfikator wysyłającego”

Czy artykuł był pomocny?