Jak usunąć Użytkownika?

Artykuł z zakresu Zarządzania Użytkownikami

W celu usunięcia Użytkownika z Systemu należy:

  1. Przejdź do: Panel Administracyjny -> Użytkownicy
  2. W sekcji “Użytkownicy” znajdź Użytkownika, którego chcesz usunąć i kliknij “trzykropek” obok jego nazwy.
  3. Z listy rozwijalnej wybierz “Usuń”.
  4. Potwierdź chęć usunięcia Użytkownika.

Usunięty Użytkownik nie znika do końca. Jego konto pozostaje w Systemie, ale jest nieaktywne. Dlaczego tak? Dane usuniętego użytkownika musza pozostać, żeby prawidłowo wyświetlać jego nazwę w np. w Historii Zmian

Czy artykuł był pomocny?