Jak usunąć Użytkownika?

Artykuł z zakresu Zarządzania Użytkownikami

W celu usunięcia Użytkownika z Systemu należy:

  1. Przejdź do: Panel Administracyjny -> Użytkownicy
  2. W sekcji “Użytkownicy” znajdź użytkownika, którego chcesz usunąć i kliknij “trzykropek” obok jego nazwy, z listy rozwijanej wybierz “Edytuj”, a następnie usuń wartość z pola “E-mail” i kliknij Zapisz.
  3. W sekcji “Użytkownicy” znajdź Użytkownika, którego chcesz usunąć i kliknij “trzykropek” obok jego nazwy, z listy rozwijalnej wybierz “Usuń”, a następnie potwierdź chęć usunięcia Użytkownika.

Usunięty Użytkownik nie znika do końca.

Jego konto pozostaje w Systemie, ale jest nieaktywne.

Dlaczego tak? Dane usuniętego użytkownika musza pozostać, żeby prawidłowo wyświetlać jego nazwę w np. w Historii Zmian

Przed usunięciem należy zadbać o wyczyszczenie pola E-mail z danego konta, aby móc je w przyszłości przypisać do innego konta.

 

Czy artykuł był pomocny?