Jak stworzyć nowy Projekt?

Artykuł z zakresu Zarządzania Projektami

  1. W Panelu Mapowym w Panelu Projektów kliknij na narzędzie Dodaj Nowy Projekt
  2. W nowym oknie wpisz nazwę projektu, który tworzysz.
  3. Kliknij na Stwórz.
  4. Nowy projekt zostanie utworzony i otwarty.

 

 

 

Czy artykuł był pomocny?