Jak skopiować warstwę w panelu administracyjnym?

Jak skopiować warstwę w panelu administracyjnym?

Jesteś administratorem chcesz szybko skonfigurować nową warstwę na podstawie istniejącej dla której masz skonfigurowaną kartę z wieloma atrybutami -> wykonaj kopię warstwy.

Pamiętaj kopia warstwy to duplikat, pobiera dane z tego samego źródła co warstwa macierzysta. Innymi słowy: jeżeli stworzysz kopię warstwy z Przewodami kanalizacji sanitarnej, wyfiltrowane na podstawie atrybutu np. status i usuniesz obiekt, to ten obiekt zostanie usunięty w warstwie oraz wszystkich innych warstwach powstałych z tego samego źródła danych.

1. W panelu administracyjnym, wybierz przy warstwie: opcje -> kopiuj
2. [Obligatoryjnie] Następnie nadaj nazwę warstwie
3. [Opcjonalnie] Możesz skonfigurować filtr zaawansowany
4. [Opcjonalnie] Uprawnienia dla kopiowanej warstwy są domyślnie takie same, co w warstwie pierwotnej, ale możesz zmodyfikować uprawnienia do kopiowanej warstwy
5. Skopiowana warstwa będzie miała taką samą symbolizację i konfigurację karty obiektu, co warstwa pierwotna, ale możesz ją dowolnie modyfikować jak każdą inną warstwę.

Czy artykuł był pomocny?