Jak skonfigurować projekt domyślny?

Artykuł z zakresu Zarządzania Projektami

Uwaga! 7.12.2022 zmienił się sposób zarządzania projektami.

Projekt domyślny, który dotychczas był konfigurowany w Panelu Administracyjnym, teraz stał się projektem predefiniowanym, określonym jako domyślny -> czyli nadal ma nazwę i funkcje Projektu domyślnego.

Konfiguracja w Panelu Administracyjnym została zlikwidowana

Jeżeli posiadasz uprawnienia administratora, każdy stworzony przez Ciebie projekt, możesz oznaczyć jako Projekt domyślny.

1. W Panelu mapowym otwórz projekt, który chcesz oznaczyć jako domyślny.
2. Spod trzech kropek wybierz „Oznacz jako domyślny
3. System, zapyta o potwierdzenie oznaczenia projektu jako domyślny.
Projekt domyślny na liście projektów jest oznaczony ikoną z domem.


Konfiguracja Projektu domyślnego dla aplikacji posiadających aktualność sprzed 7.12.2022
Więcej: Jak sprawdzić wersję aplikacji?

  1. Przejdź do Panelu Administratora Ustawienia Projekt Domyślny.
  2. Kliknij “Dodaj warstwę” i wybierz z listy te, które mają znaleźć się w Projekcie Domyślnym.
    • Warto wcześniej nadać styl domyślny dla tych warstw, ponieważ zmiana stylu z poziomu projektu domyślnego nie jest możliwa.
  3. Możesz nadać domyślny widok mapy, ustawiając jej Punkt Centralny oraz Poziom Skalowy.
  4. W celu zapisania nowego projektu, należy kliknąć przycisk “Zapisz”.

Czy artykuł był pomocny?