Jak “przypiąć” Słownik do Atrybutu

Artykuł z zakresu Zarządzania Słownikami

W celu przypisania/przypięcia Słownika do atrybutu:

 1. Stwórz słownik
 2. Przejdź do Menadżera Struktury Atrybutów
 3. Przy wybranym atrybucie, w kolumnie Słownik wybierz odpowiedni słownik z listy.

Problemy:

Przypisywanie słownika do pola, które posiada już niezesłownikowany atrybut

Nie można przypisać słownika do pola, które jest już uprzednio wypełnione niezesłownikowaną wartością. Przy próbie dodania słownika pojawi się komunikat “Atrybut […] źródła danych […]używa wartości niesłownikowych”

 1. Przykład:
  1. Źródło danych Studzienki kanalizacyjne, w atrybucie Status posiada wartości:

  1. Istniejący czynny
  2. Istniejący
  3. Istniejący nieczynny
 2. 2. Chcemy podpiąć słownik dla pola Status zawierający wartości:
  1. Istniejący czynny
  2. Istniejący nieczynny

W efekcie, podczas próby przypisania słownika, otrzymamy komunikat “Atrybut Status źródła danych Studzienki kanalizacyjne używa wartości niesłownikowych”

Sugerowane rozwiązanie:

 1. Uporządkowanie danych, czyli np. za pomocą kalkulatora pól, tak edytować dane, żeby wartości zawierały jedynie takie, które chcemy mieć w słowniku
 2. Stworzenie słownika z odpowiednimi wartościami
 3. Podpięcie Słownika (jeżeli wartości słownika są tożsame z wartościami atrybutów System nie będzie rzucał błędów)

 

 

Czy artykuł był pomocny?