Jak oznaczyć projekt jako predefiniowany?

Jak oznaczyć projekt jako predefiniowany?

Jeżeli posiadasz uprawnienia administratora, każdy stworzony przez Ciebie projekt, możesz oznaczyć jako Projekt predefiniowany.

1. W Panelu mapowym otwórz projekt, który chcesz oznaczyć jako predefiniowany
2. Spod trzech kropek wybierz “Oznacz jako predefiniowany:
3. System, zapyta o potwierdzenie, ze zwróceniem uwagi, że oznaczony projekt stanie się widoczny dla wszystkich użytkowników4. Projekt oznaczony jako predefiniowany, jest odtąd widoczny dla wszystkich użytkowników. 

5. Projekt predefiniowany na liście projektów jest oznaczony gwiazdką.

Założenie:
Projektów, które zostały Ci udostępnione, nie możesz oznaczyć jako predefiniowane

Jak usunąć oznaczenie projektu jako predefiniowany?

Czy artykuł był pomocny?