Jak nadać odpowiednie Uprawnienia Grupie Użytkowników?

Zagadnienie z zakresu Zarządzania Użytkownikami.

 1. Przejdź do: Panel Administracyjny -> Użytkownicy
 2. W sekcji “Grupy użytkowników” wybierz odpowiednią grupę i kliknij w trzykropek po prawej stronie od jego nazwy.
 3. Kliknij “Zarządzaj Uprawnieniami”. Otworzy się nowe okno
 4. W nowym oknie znajduje się kilka list rozwijalnych (minimum Dane Przestrzenne oraz Moduły).
  1. Po rozwinięciu Danych Przestrzennych widać wszystkie Warstwy w Systemie
  2. Po rozwinięciu Moduły widać wszystkie moduły aktywowane podczas instalacji Systemu.
 5. W zależności od potrzeb, dla każdej Warstwy można wybrać 4 opcje:
  1. Edycja – Użytkownik może edytować obiekty w Warstwie
  2. Podgląd – Użytkownik może jedynie wyświetlać i identyfikować obiekty w Warstwie
  3. Bark dostępu – Użytkownik nie wie o istnieniu Warstwy.
  4. Dodatkowo można zdecydować, czy Użytkownik może dodawać Załączniki i Notatki
 6. Dla Modułów Administrator może decydować w analogiczny sposób jak w przypadku Warstw.
 7. Wszelkie zmiany należy potwierdzić przyciskiem “Zapisz”
Zarządzanie Uprawnieniami do Warstw
Zarządzanie Uprawnieniami do Modułów

Drugą opcją, gdy mamy skonfigurowane wszystkie uprawnienia dla poszczególnych grup Użytkowników jest ustawienie uprawnień dla konkretnej warstwy utworzonej w systemie.

Podczas tworzenia dowolnej warstwy w systemie Użytkownik może nadać jej nazwę ale również konkretne uprawnienia.

Czy artykuł był pomocny?