Jak nadać odpowiednie Uprawnienia Grupie Użytkowników?

Zagadnienie z zakresu Zarządzania Użytkownikami.

 1. Przejdź do: Panel Administracyjny -> Użytkownicy
 2. W sekcji “Grupy użytkowników” wybierz odpowiednią grupę i kliknij w trzykropek po prawej stronie od jego nazwy.
 3. Kliknij “Zarządzaj Uprawnieniami”. Otworzy się nowe okno
 4. W nowym oknie znajduje się kilka list rozwijalnych (minimum Dane Przestrzenne oraz Moduły).
  1. Po rozwinięciu Danych Przestrzennych widać wszystkie Warstwy w Systemie
  2. Po rozwinięciu Moduły widać wszystkie moduły aktywowane podczas instalacji Systemu.
 5. W zależności od potrzeb, dla każdej Warstwy można wybrać 4 opcje:
  1. Edycja – Użytkownik może edytować obiekty w Warstwie
  2. Podgląd – Użytkownik może jedynie wyświetlać i identyfikować obiekty w Warstwie
  3. Bark dostępu – Użytkownik nie wie o istnieniu Warstwy.
  4. Dodatkowo można zdecydować, czy Użytkownik może dodawać Załączniki i Notatki
 6. Dla Modułów Administrator może decydować w analogiczny sposób jak w przypadku Warstw.
 7. Wszelkie zmiany należy potwierdzić przyciskiem “Zapisz”
Zarządzanie Uprawnieniami do Warstw
Zarządzanie Uprawnieniami do Modułów

Czy artykuł był pomocny?