Edycja danych przestrzennych

Edytowanie danych przestrzennych, czyli:

 1. zmiana Atrybutów istniejących Obiektów,
 2. zmiana Geometrii istniejących Obiektów,
 3. dodawanie nowych Obiektów,
 4. usuwanie Obiektów,

to jeden z podstawowych przypadków użycia Systemu. Niezależnie od tego, czy w Twojej bazie są tereny inwestycyjne, sieć wodociągowa, dane oświetleniowe, czy wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, edycja danych wygląda identycznie. Poniższy artykuł zawiera generalne uwagi odnośnie edycji danych oraz odniesienia do artykułów szczegółowych.

W Systemie Geometria (pot. dane graficzne) i Atrybuty (pot. dane opisowe) edytowane są jednocześnie i przechowywane sa w jednej bazie danych.

Zanim zaczniesz

 1. Edytować dane mogą jedynie Użytkownicy, który maja do tego odpowiednie Uprawnienia nadane przez Administratora.
 2. Edytować można w części Systemu dostępnej przez przeglądarkę oraz poprzez wtyczkę do programu QGIS. Sugerujemy, żeby proste edycje wykonywać przez przeglądarkę, natomiast duże, zaawansowane edycje wykonywać w QGIS. Dlaczego? Ponieważ jest to program desktopowy, z wieloma narzędziami usprawniającymi edycję.
 3. Narzędzia edycyjne nieco różnią się w zależności od Typu Geometrii
 4. Poniższe artykuły odnoszą się do Warstw Ogólnych. Warstwy z Modeli Danych mogą mieć inne procedury edycyjne. Te procedury są opisane w dokumentacji odpowiednich modułów.

Przypadki użycia:

 1. Jak dodać nowy obiekt do Warstwy Wektorowej: Punktowej?
 2. Jak dodać nowy obiekt do Warstwy Wektorowej: Liniowej?
 3. Jak dodać nowy obiekt do Warstwy Wektorowej: Poligonowej?
 4. Jak usunąć obiekt?
 5. Jak zmienić geometrię (kształt) obiektu?
 6. Jak usunąć pojedynczy wierzchołek?

Więcej opisów narzędzi edycyjnych znajdziesz w artykule nt. Panelu Narzędzi Edycyjnych

 

Czy artykuł był pomocny?