Jak dodać plik rastrowy (np. skan mapy) do Systemu?

Bardzo możliwe, że masz skan mapy, którą chciałbyś dodać do Systemu jako warstwę.

Co potrzebujesz do wykonania zadania?

  1. Uprawnień Administratora
  2. Moduł dodatkowy: Geoserver
  3. Skan mapy z nadaną georeferencją (można to wykonać w QGIS). w formacie GeoTiff.

Opis dodania rastra jako warstwę

  1. Załaduj plik rastrowy na serwer, na którym znajduje się System. Ścieżkę do miejsca w systemie wskaże Ci Administrator lub Opiekun techniczny.
  2. Zaloguj się do Geoservera: adresTwojejaplikacji/geoserver
  3. Utwórz rastrowe źródło danych na podstawie załadowanego pliku rastrowego:

4. Opublikuj warstwę, uzupełnij metadane (nazwa, opis, abstrakt) oraz sprawdź współrzędne dodanego rastra:

5. W polu Namespace URI podajemy identyfikator zasobu. Najlepiej posługiwać się schematem <adres geoservera>/geoserver/<nazwa obszaru roboczego>:

6. Zaloguj się do Systemu i przejdź do Panelu Administracyjnego. Z poziomu zakładki Dane Ogólne dodaj nową warstwę WMS/WMTS/XYZ. Do wcześniej skopiowanego URI koniecznie dopisz “/ows”:

7. Przejdź do Panelu Mapowego i dodaj WMS do okna mapy:

Czy artykuł był pomocny?