Jak dodać nowy podkład mapowy? (Format XYZ)

Domyślnym podkładem mapowym dla Systemu jest OpenStreetMap, jednak na rynku funkcjonuje jeszcze kilku innych dostawców: np

 1. Stamen Maps
 2. Mapbox

Ich mapy można również podpiąć do Systemu. Jak?

 1. Przejdź do Panel Administartora -> Dane Ogólne zakładka  Warstwy.
 2. Kliknij na przycisk “Dodaj warstwę” i wybierz “WMS/WMTS/XYZ”. Otworzy się nowe okno dodawania Warstwy:
  1. Rodzaj usługi: wybierz zakładkę XYZ (to taka fikuśna nazwa formatu)
  2. Adres usługi: Wklej adres usługi np: https://stamen-tiles.a.ssl.fastly.net/watercolor/{z}/{x}/{y}.jpg
  3. Wyświetlana Nazwa Usługi: nadaj odpowiednią nazwę po jakiej będziesz identyfikować nową warstwę w Systemie.
  4. [Opcjonalnie] Minimalny Zoom
  5. [Opcjonalnie] Maksymalny Zoom,
  6. Nadaj Uprawnienia do warstwy dla Grup Użytkowników.
 3. Kliknij Dodaj, żeby warstwa została dodana do Systemu.
 4. Metodą “Przeciągnij i upuść” przenieś warstwę z sekcji prawej do lewej. (z Dostępnych Warstw do Warstw Ogólnych).
 5. Od teraz Warstwa jest dostępna w Menadżerze Warstw dla Użytkowników, którzy mają do niej Uprawnienia.

Czy artykuł był pomocny?