Jak dodać nowy atrybut?

Artykuł z zakresu Zarządzania Strukturą Atrybutów.

W celu dodania nowego atrybutu:

 1. Przejdź do Panel Administracyjny -> Dane ogólne -> zakładka Źródła danych
 2. Kliknij w trzykropek przy nazwie Źródła, do którego chcesz dodać atrybut
 3. Otworzy się Menadżer Struktury Atrybutów
 4. Na samym dole listy obecnych atrybutów znajduje się wiersz z danymi do wpisania. Uzupełnij:
  1. Nazwa wyświetlana: Nazwa atrybutu, jaka ma pojawiać się w systemie
  2. Nazwa systemowa: nazwa pola w bazie danych. Jeśli nie masz szczególnych potrzeb związanych z bazą danych, to po prostu wprowadź nazwę, ale bez spacji i polskich znaków.
  3. Określ Typ Danych
  4. [opcjonalnie] określ Atrybut Opisowy
  5. [opcjonalnie] Przypisz wcześniej przygotowany słownik Słownik (czytaj więcej o Zarządzaniu Słownikami)
  6. [opcjonalnie] Wybierz jednostkę.
 5. Jeśli “ptaszek” po prawej stronie będzie zielony, kliknij w niego.
 6. Zmiany zostaną zapisane.

Czy artykuł był pomocny?