Jak dodać nowe Źródło Danych (bez importu pliku)?

W celu dodania nowego Źródła Danych należy:

 1. Przejdź do Panelu Administracyjnego do sekcji Dane -> Źródła Danych
 2. Kliknij przycisk “Dodaj źródło”
 3. Wypełnij formularz
  1. Podaj nazwę tworzonego Źródła
  2. Wybierz Typ Geometrii
  3. Zbuduj Strukturę Atrybutów, za pomocą Menadżera Struktury Atrybutów
  4. Kliknij “Dodaj”

Ważne!!

Przy tworzeniu należy pamiętać, aby nazwa systemowa atrybutu, który dodaje się do źródła danych nie zawierała wielkich liter, polskich znaków, ani spacji. Jeżeli to zostanie zaniedbane, mogą wystąpić negatywne skutki w postaci zakłóceń działania aplikacji.

Czy artykuł był pomocny?