Jak dodać nową linię w warstwie wektorowej?

Artykuł z zakresu: Edycja Danych

Dodawanie nowego obiektu:

  1. Otwórz Tabelę Atrybutów warstwy, do której chcesz dodać Obiekt.
  2. Wybierz narzędzie “Dodaj nowy obiekt” z Panelu narzędzi edycyjnych.
  3. Dodaj obiekt klikając w Oknie Mapy. Klikaj w punktach załamywania się łamanej. Podwójny klik kończy edycję. (Nie ma opcji dodawania krzywych)
  4. Kliknij “Zapisz”.

 

Uwagi:

  1. Dodawać obiekty można tylko do Warstwach, do których ma się Uprawnienia “do edycji”
  2. Poradnik dotyczy tyko Warstw Ogólnych. Warstwy z Modeli Danych mogą zachowywać się inaczej.

 

Czy artykuł był pomocny?