Narzędzie wydruków

Narzędzie wydruków, w przeciwieństwie do QuickPrint, służy do wykonywania bardziej zaawansowanych wydruków.

 

Po wyborze narzędzia Drukuj z Paska Narzędzi Panelu Mapowego:

 1. w Panelu Informacyjnym pojawia się Panel kompozycji wydruku
 2. W Oknie Mapowym pojawia się czerwony wskaźnik zasięgu wydruku.

W Panelu kompozycji Wydruku mamy następujące opcje

 1. Wydruk pojedynczy
 2. Wydruk Seryjny
 3. Wydruk Wstegi

Do wydruku pojedynczego użytkownik wskazuje obszar w oknie mapy, obszar przesuwamy po mapie przytrzymując lewy przycisk myszy.

Dla wydruku pojedynczego możemy wybrać następujące parametry:

 1. Tytuł wydruku [Tekst do wpisania przez użytkownika]
  Możliwość definiowania własnego tytułu, zamiast drukowania nazwy aplikacji. Użytkownik może uzupełnić własny tekst, ale tytuł nie jest obligatoryjny. Użytkownik może dokonać wydruku z pustym tytułem.
 2. Format Wydruku [A4, A3, A2, A1, A0]
 3. Format pliku wyjściowego [JPEG, PDF, PNG]
 4. Orientacja wydruku [Pionowa, Pozioma]
 5. Skala [1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:15000, 1:20000. 1:25000, 1:40000, 1:50000, 1:100000]
 6. Położenie nagłówka wydruku [Na dole strony, Na górze strony]
 7. Strzałka północy [Brak lub wybór 1 z 3 do wyboru]
 8. Obrót mapy [domyślnie 0, można obracać wydruk mapy podając kąt obrotu]

Dodatkowo możemy wskazać:

 1. Czy drukować legendę?
  Legenda wydrukuje się na następnej stronie.
  Dla formatów graficznych tj. JPEG i PNG, legenda drukuje się w osobnym pliku. Wynik wydruku zostanie wygenerowany do paczki ZIP w której znajduje się plik z wydrukiem mapy oraz plik z legendą. 
 2. Czy pokazać na wydruku datę wygenerowania wydruku?
  Data wygenerowania wydruku zostanie umieszczona w nagłówku wydruku. 
 3. Czy drukować nazwę użytkownika, który wygenerował wydruk?
  Nazwa użytkownika w systemie, który wygenerował wydruk zostanie umieszczona w nagłówku wydruku.
 4. Czy drukować logo aplikacji?
  Logo systemu zostanie wydrukowane w nagłówku wydruku.
 5. Czy drukować klauzulę informacyjną?
  Klauzula informacyjna zostanie wygenerowana w nagłówku wydruku.
 6. Czy podzielić wydruk na arkusze A4?

Klikając “Drukuj”, wysyłamy żądanie o wydruk. W zależności od parametrów, może to potrwać nawet kilka minut.

W aplikacjach zaktualizowanych do wersji z co najmniej 16 maja 2023 – administrator konfiguruje układ współrzędnych wydruku dla całego systemu
https://dokumentacja.gisbox.pl/knowledge-base/definicje/wydruki/

Czytaj więcej:
Jak wydrukować wynik analizy z karty Info?

Czy artykuł był pomocny?

Poprzedni artykuł

Narzędzie Pomiary