Narzędzie wydruków

Narzędzie wydruków, w przeciwieństwie do QuickPrint, służy do wykonywania bardziej zaawansowanych wydruków.

 

Po wyborze narzędzia Drukuj z Paska Narzędzi Panelu Mapowego:

 1. w Panelu Informacyjnym pojawia się Panel kompozycji wydruku
 2. W Oknie Mapowym pojawia się czerwony wskaźnik zasięgu wydruku.

W Panelu kompozycji Wydruku mamy nastepujące opcje

 1. Wydruk pojedynczy
 2. Wydruk Seryjny

Dla obydwu rodzajach wydruków możemy wybrać następujące parametry:

 1. Tytuł wydruku [Tekst do wpisania przez użytkownika]
  Możliwość definiowania własnego tytułu, zamiast drukowania nazwy aplikacji. Użytkownik może uzupełnić własny tekst, ale tytuł nie jest obligatoryjny. Użytkownik może dokonać wydruk z pustym tytułem.
 2. Format Wydruku [A4, A3, A2, A1]
 3. Format pliku wyjściowego [PDF, PNG]
 4. Orientacja wydruku [Pionowa, Pozioma]
 5. Skala [1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000]
 6. Położenie nagłówka wydruku [Na dole strony, Na górze strony]
 7. Strzałka północy [Brak lub wybór 1 z 3 do wyboru]
 8. Obrót mapy [domyślnie 0, można obracać wydruk mapy podając kąt obrotu]

Dodatkowo możemy wskazać:

 1. Czy drukować legendę?
  Legenda wydrukuje się na następnej stronie.
 2. Czy pokazać na wydruku datę wygenerowania wydruku?
  Data wygenerowania wydruku zostanie umieszczona w nagłówku wydruku. 
 3. Czy drukować nazwę użytkownika, który wygenerował wydruk?
  Nazwa użytkownika w systemie, który wygenerował wydruk zostanie umieszczona w nagłówku wydruku.
 4. Czy drukować logo aplikacji?
  Logo systemu zostanie wydrukowane w nagłówku wydruku.
 5. Czy drukować klauzulę informacyjną?
  Klauzula informacyjna zostanie wygenerowana w nagłówku wydruku.
 6. Czy podzielić wydruk na arkusze A4?

Klikając “Drukuj”, wysyłamy żądanie o wydruk. W zależności od parametrów, może to potrwać nawet kilka minut.

W zależności od daty wydania aplikacji narzędzie wydruków, może mieć mniej opcji konfiguracji. Pełna konfiguracja wydruku jest dostępna w aplikacjach posiadających aktualność co najmniej w wersji wydanej po 6.09.2022. 

Czytaj więcej:
Jak wydrukować wynik analizy z karty Info?

Czy artykuł był pomocny?