Narzędzie “Powierzchnia użytkowa”

Narzędzie powierzchnia użytkowa ma za zadanie ułatwić obliczenie faktycznej powierzchni nadającej się pod zabudowę.

W celu poprawnego użycia narzędzia należy:

  1. posiadać działkę (lub grupę działek) jako warstwę poligonową w Systemie
  2. posiadać warstwę (lub warstwy) wektorowe z ograniczeniami (np. wody, rowy, linie elektroenergetyczne).

Sposób użycia narzędzia:

  1. Zaznacz (selekcja) działkę do analizy
  2. Uruchom narzędzie “Powierzchnia użytkowa”
  3. Wybierz z listy pierwszą warstwę z ograniczeniami i określ bufor ograniczenia
  4. Ewentualnie dodaj kolejną warstwę i określ bufor
  5. Określ wewnętrzny bufor od granicy
  6. Kliknij oblicz

Wynikiem będzie geometria pokazujący powierzchnię, która nadaje się pod zabudowę (z wyłączeniem powierzchni buforów) oraz porównanie różnic powierzchni.

Czy artykuł był pomocny?

Poprzedni artykuł

Monitoring pojazdów

Następny artykuł

Narzędzie "Przeglądy"