Narzędzie Pomiary

Narzędzie, które pozwala Użytkownikom Systemu na wymianę danych z geodetami. Zarówno poprzez przesyłanie plików tekstowych z urządzeń pomiarowych, jak również na przesyłanie bezpośrednio pomiarów z Aplikacji Mobilnej.

Zasada działania:
1. Użytkownik wybiera z wstążki narzędzi: Pomiary
2. Następnie użytkownik wkleja zawartość pliku z pomiarami
3. Należy obligatoryjnie wybrać Separator z listy
4. Następnie użytkownik wskazuje (mapuje), która kolumna, to które pole w określonej strukturze
Współrzędna X – {wybór sparsowanych kolumn} – obligatoryjnie
Współrzędna Y – {wybór sparsowanych kolumn} – obligatoryjnie
Współrzędna Z – {wybór sparsowanych kolumn} – opcjonalnie
Opis – {wybór sparsowanych kolumn} – opcjonalnie
Układ współrzędnych – {wybór układu współrzędnych} – obligatoryjnie
5. Po kliknięciu Generuj, punkty wyświetlą się na mapie
6. Zapisz do źródła danych – zapisze punkty do źródła danych Pomiary

Założenia:
1. Użytkownik nawet wkleić strukturę nawet 10 atrybutów lub więcej, ale zmapowane zostaną 4 wskazane atrybuty.
2. Zawartość wszystkich zmapowanych pól trafia do atrybutów – z założeniem, że współrzędne nie będą aktualizowane podczas edycji.

Konfiguracja inicjalna w Panelu Administracyjnym:
Przygotuj źródło danych, mające przechowywać pomiary. Będziesz potrzebować minimum trzech atrybutów w typie Liczb rzeczywistych na współrzędne oraz jeden atrybut tekstowy.

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie wydruków