Narzędzie analiza widoczności

Narzędzie analiza widoczności wykorzystuje Numeryczny Model Terenu (lub Numeryczny Model Pokrycia Terenu) do wykonania analizy polegającej na określeniu obszaru, z którego dany punkt jest widoczny (lub odwrotnie: określenia obszaru, który jest widoczny z danego punktu)

Instrukcja użycia:

  1. Uruchom narzędzie
  2. Wskaż punkt centralny analizy
  3. Określ wysokość punktu nad powierzchnią terenu (to np. dla anten na masztach) w metrach
  4. Określ maksymalny zasięg wykonywania analizy w metrach
  5. Zaznacz, czy chcesz, aby analiza wykonywała się w na bazie NMPT (domyślnie jest NMT)
  6. Kliknij “Generuj”

Do na mapie wyświetli się warstwa tymczasowa. Obszar zielony, to obszar, który jest “widoczny”.

 

Czy artykuł był pomocny?