Monitoring pojazdów

Monitoring pojazdów to moduł poszerzający możliwości Systemu o:

  1. wyświetlenie dodatkowej warstwy w Systemie zawierającej dane nt. pojazdów i ich lokalizacji pochodzących z zewnętrznego Systemu do monitorowania floty. Warstwa samoistnie odświeża się co zadany interwał (np. co 15 sek.), przez co lokalizacja jest zawsze aktualna.

Wymagania

  1. Zamawiający musi posiadać zainstalowany na swoich pojazdach system do monitorowania floty, wraz z dostępem do API, jednej z wyspecjalizowanych w tym zakresie firm. Dane do Systemu integrowane są poprzez specjalny integrator

Instrukcja użytkownika

  1. W Panelu Narzędzi, włącz narzędzie “Włącz Monitoring Pojazdów”
  2. Do Listy Warstw zostanie dodana nowa Warstwa o nazwie “Pojazdy”.
  3. Do Okna mapy zostanie dodana nowa Warstwa Wektorowa, która odświeża się co ustawiony przez Administratora interwał. Warstwie można nadać dowolną symbolizację w Menadżerze Symbolizacji.

Instrukcja Administratora

Panel Administracyjny -> Moduły -> Monitoring Pojazdów

  1. Administrator może włączyć/wyłączyć Moduł
  2. Administrator otrzymuje informację o dostawcy API do monitoringu pojazdów
  3. Administartor ustawia Interwał odświeżania danych (w sekundach). Uwaga! Ta wartość określa jak często będzie odpytywana usługa dostawcy. Częstotliwość odświeżania lokalizacji na mapie może być rzadsza, ponieważ uzależniona jest od aktualizacji danych przez dostawcę.
  4. Administrator ustala które atrybuty (spośród udostępnionych przez dostawcę API do monitoringu pojazdów) mają się wyświetlać w Karcie Obiektu.
  5. Administrator nadaje symbolizację domyślną

Uwagi

Uruchomienie Modułu wymaga konfiguracji Integratora z API dostawcy usługi Monitoringu pojazdów. Jest to czynność programistyczna wykonywana w ramach wdrożenia. Zmiana dostawcy API do monitoringu floty wymaga modyfikacji Integratora i prac programistycznych

 

 

 

Czy artykuł był pomocny?

Poprzedni artykuł

Moduł Raporty