Moduł dodatkowy: Warstwy Raportowe

Narzędzie administratorskie. Dla biegłych w bazach danych.

Moduł Warstwy Raportowe (dawna nazwa Warstwy SQL) pozwala na dodanie do Systemu Źródła Danych na podstawie dowolnego widoku stworzonego w schemacie datasources bazy danych Systemu.

A bardziej po ludzku?

Nie wszystko da się (i nie wszystko warto) “wyklikiwać” w Panelu Administracyjnym. Czasem kilka linii SQL może zdziałać cuda. Na przykład mamy:

 1. Źródło danych z Punktami GPZ
 2. Źródło danych z Parkami Narodowymi
 3. Źródło danych z działkami, do którego wiele osób dodaje nowe działki pod potencjalną inwestycję

Za pomocą modułu Warstwy Raportowe możemy dodać do systemu Źródło Danych o nazwie Raport PN + GPZ, które będzie zawierało następujące atrybuty:

 1. Identyfikator działki,
 2. odległość do najbliższego Parku Narodowego,
 3. nazwę tego Parku,
 4. odległość do najbliższego GPZ i
 5. nazwę tego GPZ.

Warstwy powstałe na podstawie Źródeł Danych utworzonych poprzez moduł Warstwy Raportowe są nieedytowalne.

Jak to zrobić?

 1. Pozyskaj dane dostępowe do bazy danych (z prawami administracyjnymi)
 2. Przez program do zarządzania bazami danych (PgAdmin, DbBeaver) połącz się z bazą
 3. Utwórz widok w schemacie “datasources”
 4. Przejdź do Panelu administracyjnego -> Moduły -> Źródła danych SQL
 5. Wybierz z listy dostępne źródła (tu są tylko te z widoku “datasources”)
 6. Zapisz źródło pod wybraną nazwą
 7. Nowe źródło jest dostępne w zakładce ze źródłami: możesz z nim robić co chcesz 🙂

UWAGA!

 1. Widok musi mieć pole ID
 2. Nie zmieniaj konfiguracji schematu widoku jeśli jest on źródłem. Źródło przestanie działać i nie będzie można go używać.

 

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Moduł narzędzia ULDK