Moduł narzędzia ULDK

Moduł Narzędzia ULDK pozwala skonfigurować wykorzystanie ULDK w Systemie:

W celu konfiguracji:

 1. Wejdź w Panel Administracyjny -> Moduły -> Narzędzia ULDK
 2. Kliknij w “zielony plusik”, otworzy się okno “Mapuj atrybuty”
 3. Wybierz źródło danych i określ w których atrybutach przechowujesz informacje o:
  1. województwie
  2. powiecie
  3. gminie
  4. obrębie
  5. arkuszu
  6. numerze działki
  7. terytem (Identyfikatorem)
 4. Kliknij Dodaj.

Poprawne skonfigurowanie modułu spowoduje, że Użytkownicy, którzy mają dostęp do tego źródła danych, zyskają następujące narzędzia:

 1. Narzędzie “Dodaj obiekt z geometrią działki” w nagłówku Tabeli Atrybutów
 2. Narzędzie “Dodaj obiekt z geometrią działki” w Panelu Legendy (a co! Jak najmniej klikania!)
 3. Narzędzie “Dodaj obiekt z geometrią działki” w Panelu Relacji
 4. Dodatkowo, oczywiście, pobrane w ten sposób geometrie działek będą miały uzupełnione wybrane atrybuty o wartości pobrane z ULDK

 

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Moduł Raporty