Mapa Publiczna

Mapa publiczna umożliwia stworzenie bezpiecznej przeglądarki danych, która jest ogólnodostępna (nie wymaga logowania).

Przykład użycia

Przeglądarka mapowa Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka

Pracownicy Związku pracują w Systemie (poprzez przeglądarkę mapową oraz w QGIS) aktualizując dane o przebiegach i datach oddania poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej.

Potrzebą było stworzenie łatwej w obsłudze przeglądarki dla mieszkańców, dzięki której mogliby dowiedzieć się, czy i kiedy kanalizacja zostanie wybudowana przy ich działce.

Mapa jest bardzo skutecznym rozwiązaniem, ponieważ mieszkańcy samodzielnie mogą w łatwy i szybki sposób sprawdzić datę oddania do użytku kanalizacji w ich okolicy.

Jak to działa?

Mapa publiczna to de facto odrębna aplikacja, którą można zainstalować na innym serwerze. Posiada ona swój wewnętrzny Panel administracyjny (dostępny pod adresem twojadresadresmapypublicznej/admin, do którego może zalogować się administrator Systemu i skonfugurować:

  1. Logo, ikonę witryny
  2. Nazwę aplikacji
  3. Widok mapy (zasięg domyślny)
  4. Zestaw warstw pochodzących z Systemu, które mają wyświetlać się na mapie publicznej.
  5. Atrybuty warstwy w mapie publicznej, wyświetlają się według konfiguracji karty obiektu w aplikacji macierzystej.
  6. Atrybuty warstwy w mapie publicznej to wyłącznie wyświetlane wartości z aplikacji macierzystej i w żaden sposób nie są już dodatkowo formatowane, mapowane itd.
  7. Apilacja satelicka nie obsługuje historii zmian, notatek załączników, relacji

Warstwy pochodzą z Systemu (aplikacji głównej) –  jeżeli potrzebujesz warstwy w innym stylu lub karty obiektu z mniejszą liczbą pól, to wróć do aplikacji głównej i przygotuj warstwy dedykowane dla aplikacji satelickiej z mapą publiczną.

Po konfiguracji i zapisaniu zmian Mapa Publiczna pobiera dane z Systemu i tworzy ich lokalną kopię, dzięki czemu podczas używania Mapy Publicznej nie następuje komunikacja z Systemem. Pozwala to na uniknięcie problemów typu DDoS.

Aby zaktualizować warstwy publikowane w mapie publicznej, należy w panelu administracyjnym usunąć warstwę i dodać ją ponownie. Z przedstawionych powyżej względów bezpieczeństwa, dane są zapisywane i serwowane wewnętrznie. Mapa publiczna nie odpytuje aplikacji macierzystej o stan warstw ,bądź ilość nowych elementów, które mogły się pojawić w źródle. Stan warstwy wyświetlanej w mapie publicznej jest równoważny z chwilą dodania, jej w panelu administracyjnym mapy publicznej.

Czy artykuł był pomocny?