Moduł dodatkowy: DB2GIS

Narzędzie dostępne tylko dla Administratorów.

DB2GIS to moduł dodatkowy, który pozwala na stworzenie nowego Źródła Danych na podstawie złączenia

 1. tabeli z zewnętrznej bazy danych [PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MySQL]
 2. z istniejącym w systemie Źródłem Danych

i stworzenie nowego Źródła Danych zawierających atrybuty łączonych tabeli i Źródła Danych.

Poniższy rysunek zawiera pseudo formalny opis połączenia:

To potężne narzędzie pozwalające na integrację baz danych w Twojej firmie z Systemem.

Przykłady

 1. Mapa legalizacji wodomierzy. Podpięcie danych o wodomierzach (z informacją o dacie ostatniej legalizacji) z systemu billingowego (external_database), połączenie ich z punktami adresowymi (datasource) i wyświetleniem powstałych danych na mapie jako “Mapa legalizacji wodomierzy”, gdzie termin zbliżającego przeglądu, odzwierciedla się odpowiednim natężeniem barwy.
 2. Mapa środków trwałych. Administrator “podpina” dane o środkach trwałych z systemu bilingowego i tworzy z nich Źródło Danych. Te informacje można później połączyć z obiektami na sieci np. poprzez Relacje.
 3. I wiele innych. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia.

 

Instrukcja obsługi

 

Przed przystąpieniem do konfiguracji w Panelu administracyjnym, należy uprzednio przygotować:
– Źródło Danych w GIS posiadające atrybut z identyfikatorem obiektów do złączenia (klucz złączenia)
– Namiary na tabelę/widok w zewnętrznej bazie danych posiadające identyfikator obiektów do złączenia (klucz złączenia)

 1. Przejdź Panel Administracyjny -> Moduły -> DB2GIS
 2. Kliknij “zielony plusik”
 3. Wypełnij formularz:
  1. Nazwa widoku: nazwa własna wpisana przez administratora. Nazwa powinna być uniklana, zapisana ciągiem bez polskich znaków
  2. Rodzaj połączenia: wybór bazy danych z listy dopuszczalnych typów tj. PostgreSQL, Oracle Database, SQL Server
  3. Host: host do bazy danych
  4. Port: port do bazy danych
  5. Nazwa użytkownika: nazwa użytkownika z dostępem do bazy danych
  6. Hasło: hasło użytkownika z dostępem do bazy danych
  7. Nazwa bazy: nazwa własna bazy danych
  8. Schemat: nazwa schematu w którym zapisana jest tabela
  9. Nazwa tabeli: nazwa tabeli z którą ma nastąpić złączenie
  10. Pole relacji widoku: identyfikator z kluczem głównym tj. pole będące wspólnym mianownikiem z danymi GIS 
 4. Następnie Administrator wskazuje czy będzie łączył się do Źródła Danych w systemie czy do wewnętrznej tabeli/widoku w bazy danych Systemu (wyjątkowa opcja pozwalająca złączyć tabelę zewnętrzną z tabelą Systemu niebędącą Źródłem Danych). W  dalszej części opisu zakładamy, że łączymy się z Źródłem Danych.
 5. wybierz: Źródło danych
  1. Źródło danych: wybór źródła danych z systemu GIS
  2. Pole relacji źródła danych: wybór pola, będącego kluczem głównym ze źródła danych z systemu GIS
  3. Rodzaj złączenia: Dowiedz się więcej
  4. Rodzaj migracji: [nadpisywanie lub aktualizacja (tu z automatycznym generowaniem pola ID dla zewnętrznych danych, który będzie identyfikatorem dla wynikowego źródła]
  5. Zapytanie SQL: Konfiguracja pól obliczeniowych – w formie SQL tj. user za pomocą SQL podaje składnię operacji np. `Atrybut1/Atrybut2*100%`
  6. [] możliwa opcja zaznaczania, nowo stworzonego źródła danych tylko do odczytu. Nowy parametr źródła danych tylko do odczytu, który blokuje tylko edycję atrybutów.

W rezultacie powstanie nowe Źródło Danych wg schematu: NAZWA TABELI ZEWNĘTRZNEJ_view. Atrybuty z zewnętrznego źródła danych są nieedytowalne.

Migracje

W celu poprawy wydajności, dane z zewnętrznej bazy danych są migrowane do Sysyemu co zadany interwał (domyślnie co 24h). Dodatkowo Administrator ma możliwość wywołania migracji danych na żądanie, poprzez “odśwież widok”.

 

Czy artykuł był pomocny?