DB2GIS – dołącz zewnętrzną tabelę do danych GIS

DB2GIS to moduł, który pozwala na podłączenie tabel lub widoków z bazy danych (obsługujemy: Oracle, PostgreSQL, MySQL) do warstw ogólnych w Systemie.

Pozwala to nadać aspekt przestrzenny Twoim danym.

Przypadek użycia

Posiadasz:

  1. dane nt. klientów (wielkość sprzedaży, kategoria itp itd.) w nieprzestrzennej bazie danych.
  2. Warstwę punktów adresowych (np. pobraną z geoportal.gov.pl) jako warstwa ogólna

Dzięki DB2GIS możliwe jest połączenie geometrii z warstwy ogólnej z atrybutami z zewnętrznej bazy danych. Dzięki temu możliwa jest wizualizacja klientów na mapie.

Dowiedz się więcej

Jak podłączyć widok do warstwy ogólnej?

Czy artykuł był pomocny?