DB2GIS – dołącz zewnętrzną tabelę do danych GIS

DB2GIS to moduł, który pozwala na podłączenie tabel lub widoków z bazy danych (obsługujemy: Oracle, PostgreSQL, MySQL) do warstw ogólnych w Systemie.

Pozwala to nadać aspekt przestrzenny Twoim danym.

Przypadek użycia

Posiadasz:

  1. dane nt. klientów (wielkość sprzedaży, kategoria itp itd.) w nieprzestrzennej bazie danych.
  2. Warstwę punktów adresowych (np. pobraną z geoportal.gov.pl) jako warstwa ogólna

Dzięki DB2GIS możliwe jest połączenie geometrii z warstwy ogólnej z atrybutami z zewnętrznej bazy danych. Dzięki temu możliwa jest wizualizacja klientów na mapie.

Dowiedz się więcej

Jak podłączyć widok do warstwy ogólnej?

Przed przystąpieniem do konfiguracji w Panelu administracyjnym, należy uprzednio przygotować:
– Źródło danych w GIS posiadające atrybut z identyfikatorem obiektów do złączenia (klucz złączenia)
– Namiary na tabelę/widok w zewnętrznej bazie danych posiadające udentyfikator obiektów do złączenia (klucz złączenia)

1. Jako administrator systemu, przejdź w Panelu administracyjnym do konfiguracji modułu DB2GIS.

2. Podaj namiary do tabeli w nieprzestrzennej bazie danych. Kliknij zielony plus, aby otworzyć okno konfiguracji połączenia:
Nazwa widoku: nazwa własna wpisana przez administratora. Nazwa powinna być uniklana, zapisana ciągiem bez polskich znaków
Rodzaj połączenia: wybór bazy danych z listy dopuszczalnych typów tj. PostgreSQL, Oracle Database, SQL Server
Host: host do bazy danych
Port: port do bazy danych
Nazwa użytkownika: nazwa użytkownika z dostępem do bazy danych
Hasło: hasło użytkownika z dostępem do bazy danych
Nazwa: bazy: nazwa własna bazy danych
Schemat: nazwa schematu w którym zapisana jest tabela
Nazwa tabeli: nazwa tabeli z którą ma nastąpić złączenie
Pole relacji widoku: identyfikator z kluczem głównym tj. pole będące wspólnym mianownikiem z danymi GIS

Następnie administrator wskazuje czy będzie łaczył się do źródła danych w systemie czy do tabeli/widoku na poziomie bazy danych.

W celu przyłączenia danych do źródła danych w systemie GIS, wybierz: Źródło danych

Źródło danych: wybór źródła danych z systemu GIS

Pole relacji źródła danych: wybór pola, będącego kluczem głównym ze źródła danych z systemu GIS

Rodzaj złączenia:

 

Więcej o dostępnych rodzajach złączeń (logika systemów baz danych)

a) INNER w efekcie złączenia są tylko obiekty powiązane po kluczu łączącym INNER JOIN Złączenie wewnętrzne - tylko dopasowane wiersze
b) RIGHT w efekcie złączenia będą zarówno obiekty powiązane po kluczu łączącym, ale również te, które występują tylko w widoku w systemie zewnętrznym = widzimy cały zbiór danych przychodzących z zewnętrznego systemu. RIGHT OUTER JOIN Złączenie zewnętrzne prawostronne - wszystkie wiersze z tabeli zewnętrznej
c) LEFT LEFT OUTER JOIN Złączenie zewnętrzne lewostronne - wszystkie wiersze z tabeli w systemie GIS
d) FULLFULL OUTER JOIN złączenie zewnętrzne pełne - wszystkie wiersze wewnętrznie dopasowane oraz wszystkie niepołączone z obydwu tabel

Rodzaj migracji:
1. nadpisywanie
2. aktualizacja (tu z automatycznym generowaniem pola ID dla zewnętrznych danych, który będzie identyfikatorem dla wynikowego źródła)

Zapytanie SQL:

Konfiguracja pól obliczeniowych – w formie SQL tj. user za pomocą SQL podaje składnię operacji np. `Atrybut1/Atrybut2*100%`

[] możliwa opcja zaznaczania, nowo stworzonego źródła danych tylko do odczytu

Nowy parametr źródła danych tylko do odczytu, który blokuje tylko edycję atrybutów.

W rezultacie powstanie nowe źródło danych wg schematu: NAZWA TABELI ZEWNĘTRZNEJ_view

System rejestruje nowe źródło danych dla stworzonego widoku. Kolumny z zewnętrznego źródła danych są nieedytowalne.

Wykonujemy pierwszą migrację danych w tle. Migracja zawsze odbywa się do utworzonej tabeli. Następnie, co zadany okres (domyślnie 24h) wykonunjemy nowe migracje danych z systemu zewnętrznego.

Dodatkowo administrator ma możliwość wywołania migracji danych na żądanie, poprzez “odśwież widok”

 

Czy artykuł był pomocny?