Panel Projektów

Panel projektów to część Panelu Mapowego, w którym Użytkownik może zarządzać swoimi Projektami.

Dostępne narzędzia:

  1. Dodaj nowy projekttworzy nowy, pusty projekt, któremu należy nadać nową nazwę.
  2. Zapisz projekt – zapisuje bieżące ustawienia (zoom, skalę mapy, konfigurację wczytanych warstw, symbolizacje warstw)
  3. Udostępnij projekt – umożliwia udostępnienie projektu (tylko do odczytu) innemu użytkownikowi Systemu
  4. Zmień nazwę projektu – zmienia nazwę projektu
  5. Usuń projekt – usuwa projekt z Systemu.

Czytaj również

  1. Jak skutecznie zarządzać projektami?

Czy artykuł był pomocny?

Poprzedni artykuł

Okno Mapy

Następny artykuł

Panel Legendy