Skróty Klawiszowe Mapy (WEB – Open Layers)

GIS.Box, będący zaawansowanym narzędziem do pracy z mapami w środowisku online, oferuje szeroki zakres funkcji dostępnych poprzez wygodne skróty klawiszowe. Oto przegląd podstawowych operacji, które można wykonać za pomocą kombinacji klawiszy i przycisków myszy:

Przesuwanie Obszaru Mapy

 1. Użycie Lewego Przycisku Myszy (LPM): Trzymając naciśnięty LPM, można przesuwać obszar mapy według potrzeb użytkownika.
 2. Strzałki na Klawiaturze: Aby przesunąć mapę, mapa musi być aktywna (sfocusowana). Użyj strzałek klawiatury do przesuwania mapy w wybranym kierunku.

Zmiana Przybliżenia Mapy

 1. Scroll Myszki: Przybliżanie i oddalanie mapy może być realizowane poprzez przewijanie scrolla myszki.
 2. Klawisze + / -: Alternatywnie, można użyć klawiszy + i – na klawiaturze do regulacji poziomu przybliżenia.
 3. Dwuklik LPM: Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy spowoduje przybliżenie mapy o jeden poziom.
 4. Przybliżenie do Obszaru: Przy wciśniętym klawiszu SHIFT, można zaznaczyć obszar na mapie za pomocą LPM, aby do niego przybliżyć.

Obracanie Mapy

 1. Obrót za pomocą LPM: Trzymając jednocześnie SHIFT+ALT i używając LPM, użytkownik może obracać mapę wedle własnych potrzeb. Obrót mapy wykonany kombinacją przycisków nie jest zapisywany w projekcie.

Zaznaczanie Wielu Obiektów

 1. Zaznaczanie z CTRL: Przy wciśniętym klawiszu CTRL, użytkownik może zaznaczać wiele obiektów na mapie jednocześnie, o ile funkcja interakcji zaznaczania obiektów jest aktywna.

Edycja Geometrii

 1. Usuwanie Wierzchołków: Podczas edycji geometrii, możliwe jest usuwanie wierzchołków przez kliknięcie LPM przy wciśniętym ALT.
 2. Rysowanie Geometrii “Freehand”: Aby rysować geometrię obiektów swobodną ręką, należy trzymać wciśnięty LPM i SHIFT. Funkcja rysowania musi być aktywna.
 3. Restart Rysowania Obiektu: Możliwość zaczęcia rysowania obiektu od nowa jest dostępna poprzez jednokrotne kliknięcie LPM przy wciśniętym SHIFT.

Te skróty klawiszowe znacznie ułatwiają i przyspieszają pracę z mapami w środowisku GIS.Box, czyniąc interakcję z mapą bardziej intuicyjną i efektywną.

Czy artykuł był pomocny?