Jak zmienić układ współrzędnych źródła danych utworzonego w web?

W przypadku, kiedy Źródło Danych w Systemie tworzymy za pomocą narzędzia Dodaj Źródło, domyślnym ustawionym Układem Współrzędnych jest tzw. Web Mercator (EPSG:3857).

Aby zmienić układ na inny, należy w Panelu Administratora -> Dane -> Źródła Danych, pod trzykropkiem wybrać opcję: Zmień układ współrzędnych.

 

 

 

Czy artykuł był pomocny?