Jak zmienić kodowanie pliku w QGIS?

Jak zmienić kodowanie pliku w QGIS?

Zastosowanie innego typu kodowania znaków w pliku niż UTF-8, może uniemożliwić upload pliku lub spowodować brak wyświetlania polskich znaków w atrybutach warstwy.

Przygotuj warstwę w QGIS:

1. Otwórz okno właściwości warstwy
2. Przejdź do zakładki źródło
3. Wybierz kodowanie UTF-8
4. Następnie zapisz warstwę wektorową do nowego plik
5. Nazwa pliku nie powinna mieć białych, ani polskich znaków np. granica_aktualna2178.shp

Czy artykuł był pomocny?