Jak wydrukować układ mapowy sieci wodociągowej skali 1:1000, podzielony na arkusze kartek w formacie A3?

Do przygotowania atlasu map w programie QGIS wykorzystamy siatkę prostokątów, którą wygenerujemy przy pomocy odpowiedniego algorytmu. Na początku jednak musimy określić wymiary oczka siatki w taki sposób, by pokrywały się one z zasięgiem arkusza – w tym przypadku będzie to strona w formacie A3 o orientacji poziomej.

Na wstępie wystarczy nam projekt QGIS z dowolnym podkładem mapowym i warstwą sieci w formie wektorowej. Kolejny krok to stworzenie nowego układu wydruku, wybór odpowiedniego formatu arkusza i odczytanie jego długości/szerokości. Samej informacji nie musimy w żaden sposób przetwarzać – wykorzystamy ją dopiero na etapie projektowania warstwy z siatką.

Znając wymiary strony, możemy przygotować siatkę arkuszy, która posłuży nam do wygenerowania atlasu. Wymiary strony podane są w milimetrach. Przyjęta skala wynosi 1:1000. Należy więc pomnożyć wymiary strony przez 1000. Wynik takiego działania wyrażony w metrach to odpowiednio 420 m szerokości i 297 m długości. Do stworzenia siatki używamy narzędzia z zakładki Wektor -> Narzędzia badawcze -> Utwórz siatkę. Oprócz podania wymiarów oczka siatki musimy również określić jej zasięg przestrzenny. Można go obliczyć na podstawie warstwy reprezentującej sieć.

Warstwa siatki w wersji bazowej szczelnie pokrywa cały obszar wyznaczony przez zasięg warstwy sieci. Nam natomiast potrzebne są tylko te prostokąty, których geometrie przecinają się z elementami sieci. Do wyodrębnienia odpowiednich oczek wykorzystamy algorytm Wyodrębnij przestrzennie. Możemy go aktywować z poziomu panelu Algorytmów Processingu, ukrywającego się pod ikoną niebieskiego koła zębatego.

Naszej siatce arkuszy brakuje właściwej numeracji – w tym przypadku przyjmijmy, że zestawienie otwiera arkusz położony najwyżej, numery zaś zmieniają się od lewej do prawej. Do wdrożenia tak ustalonego porządku wykorzystamy wtyczkę Sort and Number.

Szkielet naszego atlasu jest już gotowy. Wracamy więc do widoku wcześniej utworzonego wydruku i dodajemy do niego widok okna mapy.

Przechodzimy do aktywacji atlasu. Najpierw sprawdzamy, czy zakładka Atlas jest aktywna. Następnie wybieramy ją, zaznaczamy opcję Generuj atlas i wybieramy pola zawierające nazwę strony i dane do sortowania. W tym przypadku dwukrotnie skorzystamy z pola order, które powstało w wyniku zastosowania wtyczki Sort and Number. Wybór ten umożliwi wyświetlanie arkuszy w odpowiedniej kolejności. Po wstępnym skonfigurowaniu atlasu przechodzimy do zakładki Właściwości elementu i aktywujemy opcję Kontrolowane przez Atlas. Podgląd atlasu generujemy klikając na ikonę Podgląd Atlasu (wygląda jak mapa kontynentów z zaokrąglonymi narożami). Do przełączania się między stronami arkusza używamy niebieskich strzałek.

 

 

 

 

 

Czy artykuł był pomocny?