Jak porównać dwie warstwy i znaleźć miedzy nimi różnice?

Odpowiedzią jest narzędzie: Wykryj zmiany w zestawie danych. w QGIS.

Przypadek użycia:

  1. Posiadam warstwę działek z PODGiK z roku 2021 oraz działki z PODGiK z roku 2022. Chcę sprawdzić różnice między nimi np. zmiany w geometrii (podziały działek) lub zmiany w atrybutach (zmiany w numeracji)

Uwaga!

Narzędzie jest przeznaczone do porównywania dwóch różnych wersji tego samego zbioru danych. Najprawdopodobniej nie pomoże w porównaniu danych o sieci wodociągowej z PODGiK z danymi, które “ktoś kiedyś” dygitalizował.

Zasada działania:

Algorytm ten porównuje dwie warstwy wektorowe i określa, które cechy pozostały niezmienione, dodane lub usunięte między nimi. W zależności od ustawień porównania, porównanie zostanie wykonane przy użyciu dokładnego porównania (gdzie geometrie muszą być do siebie dokładnie dopasowane, w tym kolejność i liczba wierzchołków) lub tylko porównania topologicznego (gdzie geometrie są uważane za równe jeśli wszystkie ich krawędzie składowe zachodzą na siebie, np. linie o tych samych położeniach wierzchołków, ale o przeciwnym kierunku będą uważane za równe w tej metodzie). Jeśli wybrano porównanie topologiczne, wszelkie wartości z lub m obecne w geometriach nie będą porównywane.
Domyślnie algorytm porównuje wszystkie atrybuty z oryginalnych i poprawionych funkcji. Możesz jednak wyłączyć porównywanie atrybutów lub zostawić tylko te atrybuty, które mają znaczenie dla Twojego porównania.
Jeśli jakiekolwiek obiekty w oryginalnej lub zmienionej warstwie nie mają skojarzonej geometrii, należy zadbać o to, aby te obiekty miały unikalny zestaw atrybutów wybrany do porównania.
Algorytm generuje trzy warstwy,

  1. zawierającą wszystkie cechy, które są uważane za niezmienione między wersjami,
  2. zawierającą cechy usunięte z oryginalnej warstwy, które nie są obecne w poprawionej warstwie,
  3. zawierającą cechy dodane do poprawionej warstwy, których nie ma w oryginalnej warstwie.

Krok po kroku

 

Czy artykuł był pomocny?