Jak dodać relacje do obiektu?

Jak dodać relację do obiektu?

Przypadek użycia:
Przypisanie relacji linii np. przewodu wodociągowego do poligonu np. awarii wodociągowej.

  1. Do projektu dodaj warstwy, które chcesz powiązać
  2. Otwórz tabelę atrybutów jednej z nich
  3. Następnie zidentyfikuj obiekt
  4. W karcie obiektu przejdź do zakładki Relacje, która znajduje się na dole karty.
  5. Po kliknięciu przycisku „Przypisz obiekt” masz możliwość:
    1. Przypisania poprzez wskazanie obiektu na mapie – Kliknij na wybrany obiekt. Relacja pojawi się na liście.
    2. Przypisania poprzez wskazanie ID obiektu – Wskaż źródło danych, z którego powstała warstwa do której chcesz przypisać wybrany obiekt, następnie wybierz obiekt z listy.


Więcej:
Jak przypisać relacje przy nakładających się na siebie obiektach?

 

Czy artykuł był pomocny?