Ile wynosi domyślny czas trwania sesji i jak go wydłużyć?

Czas trwania sesji w Systemie – domyślnie wynosi 2 godziny.

Maksymalny okres bezczynności aplikacji wynosi 2 godziny. System GIS to nie bankowość elektroniczna, ale zachowanie standardów bezpieczeństwa jest niezwykle istotne. Czas trwania sesji jest jednorodny w obrębie wszystkich sposobów dostępu (Desktop, Web, Mobile).

Co się stanie gdy przestanę korzystać z aplikacji przez 2 godziny?
Kiedy nie pracujesz aktywnie z Systemem, to po dwóch godzinach utracisz dostęp do pracy z aplikacją, co w momencie próby wprowadzenia jakiejś zmiany skutkować będzie pojawieniem się komunikatu o wygaśnięciu sesji i potrzebie ponownego logowania.

Co się stanie gdy przestanę korzystać z aplikacji przez 2 godziny?
Jeśli czas do końca ważności jest mniejszy niż 10 min, to jest on wydłużany o kolejne 2 godziny, ale tylko wtedy, gdy aktywnie pracujesz z aplikacją – wprowadzasz i zapisujesz zmiany.

Czy mogę wydłużyć czas trwania sesji dla mojej aplikacji?
Wydłużenie czasu trwania sesji dla całej aplikacji jest możliwe. Potrzebne zmiany w tej kwestii wykonuje Użytkownik Systemu o niezbędnych uprawnieniach w Panelu Administracyjnym, w sekcji ustawień Logowania, tutaj:

Czy artykuł był pomocny?