Brak obiektów o identyfikatorze spełniających zadany warunek

Pytanie: Korzystając z panelu mapowego, dodaję nowe obiekty w warstwie. Nie widzę jednak dodanego obiektu na mapie. Otrzymuję komunikat o treści: “Brak obiektów o identyfikatorze `61` spełniających zadany warunek.”
Użytkownicy powszechnie korzystają z warstw z filtrem. Czasami jednak podczas edycji, zapominają o wypełnieniu atrybutu, który warunkuje obecność obiektu w edytowanej warstwie.

Przykład:
Użytkownik stworzył warstwę z filtrem: rodzaj = wod
Tworzy nowe obiekty.
Zapomniał jednak wypełnić atrybut rodzaj
Zapisuje edycje

Prawidłowe zachowanie aplikacji:
Po zapisie, system podejmuje próbę wyświetlenia karty obiektu, co jednak jest niemożliwe, ponieważ obiekt nie spełnia zadanego warunku.

Czy artykuł był pomocny?