Zaznaczanie przez lokalizację

Narzędzie pomocnicze zlokalizowane w Panelu Narzędzi. Narzędzie pozwala na zaznaczenie obiektów, które posiadają relacje przestrzenną z Obiektami innej warstwy.

Rodzaje relacji przestrzennych:

  1. przecinają się
  2. zawierają się

Przypadek użycia:

Zaznaczenie przez lokalizację jest pomocne w precyzyjnym ustaleniu określonego zbioru obiektów, które zawierają się w zdefiniowanym obszarze celem dopisania im zbiorczo jednakowego atrybutu.

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView