Lista Źródeł Danych

W sekcji Dane Przestrzenne w zakładce Źródła danych znajduje się lista źródeł dodanych do Systemu.

Lista zawiera

  1. Symbol typu geometrii
  2. Nazwę źródła danych
  3. Przycisk “Pokaż więcej narzędzi”
    1. Zarządzaj atrybutami (otwiera okno Menadżera struktury atrybutów)
    2. Zmień nazwę – narzędzie zmiany nazwy źródła
    3. Usuń – usuwa warstwę z Systemu

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView