Menadżer symbolizacji

Zarządzanie symbolizacją warstwy wektorowej, czy też mówiąc prościej – zmiana stylu/wyglądu danych – to jedna z podstawowych czynności w GIS. Odbywa się przez Menadżer Symbolizacji.

Menadżer Symbolizacji jest dostępny z kilku miejsc w Systemie.

 1. Panel Administracyjny -> Zarządzanie listą warstw
 2. Panel Mapowy -> Lista Warstw

Możliwości symbolizacji

 1. Warstwa punktowa
  1. Typ symbolizacji: punkt
   1. Koror
   2. Rozmiar
   3. Przezroczystość
   4. Skala widoczności
  2. Typ symbolizacji: sygnatura (SVG)
   1. Wybór ikony/sygnatury spośród zdefioniowanych
   2. Rozmiar ikony/sygnatury
   3. Przezroczystość
   4. Skala widoczności
 2. Warstwa liniowa
  1. Styl linii (ciągła, kropkowana, przerywana, przerywana gęsta, przerywana z kropkami).
  2. Kolor linii (do wyboru cała paleta RGB)
  3. Przezroczystość (od 0 do 100%)
  4. Szerokość linii w punktach
  5. Określenie skali widoczności,
 3. Warstwa poligonowa
  1. Obrys (linia ciągła, kropkowana, przerywana, przerywana gęsta, przerywana z kropkami)
  2. Kolor wypełnienia
  3. Przezroczystość wypełnienia
  4. Kolor obrysu
  5. Przezroczystość obrysu
  6. Szerokość obrysu
  7. Skala widoczności
Stylizowanie warstwy liniowej w Menadżerze Symbolizacji

Opis Menadżera

 1. Zakładka Styl
  1. Sekcja lewa – tu wybieramy typ symbolizacji i ustawiamy jej parametry
  2. Sekcja prawa – tu ustawiamy podstawowe ustawienia w zależności od typu geometrii (punkt, linia lub poligon)
   1. Zarządzanie etykietowaniem
   2. Dodatkowo możemy eksportować styl i importować styl
 2. Zakładka Symbole – tu znajduje się biblioteka symboli SVG lub PNG, które można użyć do symbolizacji punktów. Narzędzia
  1. Importuj ikonę – narzędzi pozwala na zaimportowanie ikony w formacie SVG lub PNG (w rozmiarze 64x64px)
  2. Usuń ikonę z biblioteki (po najechaniu kursorem na ikonę w prawym górnym rogu pojawi się krzyżyk umożliwiający usunięcie ikony.)
 3. Zakładka Styl QGIS – dostępne tylko w przypadku jeśli aktywny jest moduł Wtyczka do QGIS.

Przypadki użycia

 1. Ustawienie stylu pojedynczego
 2. Ustawienie stylu unikalnego
 3. Ustawianie stylu stopniowego
 4. Ustawienie stylu etykiet obiektów
 5. Zapis stylu do pliku
 6. Import stylu z pliku
 7. Zarządzanie biblioteką sygnatur
 8. Zarządzanie stylami do QGIS

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView