Zarządzanie Listą Atrybutów Karty Obiektów

Zarządzanie Listą Atrybutów Karty Obiektów polega na decydowaniu, które Atrybuty będą się wyświetlać w Karcie Obiektu wybranej Warstwy,

Okno Zarządzania Listą Atrybutów Karty Obiektów jest w:

  1. Panel Administracyjny -> Dane Przestrzenne -> Warstwy
  2. Przy nazwie warstwy wektorowej kliknij w trzykropek -> Zarządzaj Kartą Obiektu

Zarządzanie Listą Atrybutów Karty Obiektów odbywa się w oknie podzielonym na dwie sekcje:

  1. Karta obiektu – sekcja zawiera podzielone na grupy atrybuty, które są wyświetlane w Karcie Obiektu
  2. Dostępne atrybuty – atrybuty, które są w Źródle danych, ale nie są wyświetlane dla Użytkowników


Przypadki użycia

  1. Usunięcie/dodanie atrybutu do wyświetlania w karcie obiektu – odbywa się to na prostej zasadzie przeciągnij i upuść między sekcjami.
  2. Dodanie/usunięcie nowej grupy atrybutów w karcie obiektu.
  3. Zmiana nazwy atrybutu – zmiana nazwy, która jest wyświetlana w Karcie Obiektu (nie zmienia systemowej nazwy atrybutu)
  4. Ustawienie wartości domyślnej do edycji

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView