Zarządzanie atrybutami w Systemie

Zarządzanie atrybutami to ogół procesów związanych z

  1. dodawaniem nowych atrybutów do danych (lub usuwaniem),
  2. dodawaniem słowników do atrybutów
  3. procedurami związanymi z edycją (w tym masową) atrybutów

w celu osiągnięcia zakładanych celów.

Przykład zastosowania

Problem do rozwiązania: gromadzenie informacji, czy na słupie znajduje się instalacja elektryczna do urządzenia reklamowego. Zamiast dodawać nową warstwę wystarczy do istniejącej warstwy słupy:

  1. dodać nowy atrybut np. Instalacja reklamowa
  2. dodać słownik w wartościach [TAK, NIE, Brak danych]
  3. Wypełnić dane wartościami atrybutów poprzez edycję.

Na podstawie tak przygotowanych danych można stworzyć warstwę “z filtrem” zawierającą tylko obiekty, które jako wartość atrybutu mają TAK. Dzięki temu uzyskamy warstwę ze słupami, które mają instalację. Warstwa ta będzie się aktualizowała na bieżąco (jak tylko ktoś zmieni atrybut w warstwie głównej, to warstwa z filtrem się zaktualizuje)

 

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView