Warstwa

Warstwa to podstawowa forma organizacji danych przestrzennych w GIS. To jedno z podstawowych pojęć w GIS.

W Systemie rozróżniamy

 1. Warstwa wektorowa
  1. Warstwa ogólna
  2. Warstwa z Modelu Danych
 2. Warstwa WMS

Z wielu warstw składa się mapa (wizualizacja kartograficzna).

Źródło obrazka

Przykłady:

 1. Wszystkie hydranty są zgrupowane w warstwę (ponieważ są to obiekty tego samego typu)
 2. Wszystkie przewody wodociągowe to też warstwa
 3. Warstwą jest również ortofotomapa wczytana przez WMS

Co można zrobić z warstwą?

 1. Warstwę można dodać/wczytać do Projektu (dodać poprzez Menadżer Warstw). Nazwa warstwy pojawi się w Panelu Legendy
 2. Warstwę można włączyć/wyłączyć czyli zdecydować czy ma się pojawić w Oknie Mapy.
 3. Warstwie można nadać styl (w Menadżerze Symbolizacji)

Czy artykuł był pomocny?