Warstwa

Warstwa to podstawowa forma organizacji danych przestrzennych w GIS. To jedno z podstawowych pojęć w GIS.

Główne rodzaje warstw w GIS to:

 1. Warstwa wektorowa
 2. Warstwa rastrowa
 3. Warstwa WMS
 4. inne

W Systemie rozróżniamy:

 1. Warstwa ogólna
 2. Warstwa WMS
 3. Warstwa tymczasowa

 

Z wielu warstw składa się mapa (wizualizacja kartograficzna).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło obrazka

Przykłady:

 1. Wszystkie hydranty są zgrupowane w warstwę (ponieważ są to obiekty tego samego typu)
 2. Wszystkie przewody wodociągowe to też warstwa
 3. Warstwą jest również ortofotomapa wczytana przez WMS

Co można zrobić z warstwą?

 1. Warstwę można dodać/wczytać do Projektu (dodać poprzez Menadżer Warstw). Nazwa warstwy pojawi się w Panelu Legendy
 2. Warstwę można włączyć/wyłączyć czyli zdecydować czy ma się pojawić w Oknie Mapy.
 3. Warstwie można nadać styl (w Menadżerze Symbolizacji)

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView