Warstwa z Filtrem

Warstwa z Filtrem to popularne określenie Warstwy Wektorowej utworzonej z użyciem filtra (zaawansowanego) w celu ograniczenia widoczności obiektów.

Przykład zastosowania:

Dla konserwatora obsługującego Bielany stworzymy Warstwę z Filtrem, zawierającą jedynie latarnie zlokalizowane na Bielanach. W tym celu użyjemy Atrybutu Dzielnica, w której są zamieszczone nazwy dzielnic.

Jak stworzyć warstwę z filtrem?

Odpowiedź znajdziesz w artykule o tworzeniu danych (pkt. 4.2.c)

O czym warto pamiętać podczas edycji warstw z filtrem?

Jeżeli tworzysz nowe obiekty, sprawdź czy uzupełniłeś atrybuty, które warunkują pojawienie się obiektu w warstwie np. dzielnica=Bielany W przeciwnym wypadku otrzymasz komunikat: Brak obiektów o identyfikatorze… spełniających zadany warunek

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView