Obiekt (Geometria Obiektu, Atrybuty Obiektu)

Obiekt to pojedynczy element świata rzeczywistego przedstawiony w Systemach Informacji Przestrzennej.

Obiekt składa się z:

  1. Geometrii, czyli reprezentacji przestrzennej. Rozróżniamy różne typy geometrii (punkt, linia i poligon)
  2. Wartości Atrybutów, zestawu charakterystycznych dla tego Obiektu wartości. Więcej o Atrybutach

Grupy Obiektów tej samej klasy, zbierają się w Warstwy.

Na poniższym przykładzie:

Obiekt (pojedynczy punkt pomiarowy), składa się Geometrii (czyli swojej lokalizacji w określonym punkcie w przestrzeni) oraz Wartości Atrybutów (Gmina Milanówek, 909, TelWin itp)

Przykłady:

  1. Warstwa “Hydranty” zapewne składa się z Obiektów: pojedynczych hydrantów.
  2. Warstwa “Parki Narodowe” zapewne składa się z 23 Obiektów: Parków Narodowych

 

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView