Usuń obiekt

Narzędzie w Panelu Narzędzi Edycyjnych Tabeli Atrybutów, pozwalające na trwałe usunięcie obiektów ze źródła danych (a przez to ze wszystkich warstw wektorowych)

Opis działania:

  1. zaznacz obiekt lub obiekty (narzędziem selekcji)
  2. wybierz narzędzie Usuń
  3. potwierdź chęć usunięcia obiektu ze źródła danych

Usunięcie jest permanentne i nie ma możliwości odtworzenia obiektu inaczej niż z backupu.

Czy artykuł był pomocny?

Poprzedni artykuł

Narzędzie eksport do SHP

Następny artykuł

Narzędzie selekcji