Panel Administracyjny: Ustawienia logowania

Panel Administracyjny -> Ustawienia – > Logowanie:

Sekcja, w której można zmienić wymagania dotyczące logowania oraz stopnia skomplikowania hasła użytkowników.

 1. Maksymalna długość Nazwy Użytkownika (ustawiana systemowo)
 2. Minimalna długość Nazwy Użytkownika (ustawiana Systemowo)
 3. Liczba prób logowania. Liczba prób logowania, po przekroczeniu której Użytkownik zostanie Zablokowany.
 4. Czas życia hasła. Liczba dni, określająca co jaki okres Użytkownik musi zmienić hasło
 5. Czas działania linku z przypomnieniem hasła. Maksymalna liczba godzin, jaka może minąć od zgłoszenia chęci przypomnienia hasła do kliknięcia w potwierdzenie linku aktywacyjnego.
 6. Minimalna długość hasła. Minimalna liczba znaków, jakie mają się znaleźć w haśle.
 7. Stopień skomplikowania hasła:
  1. Co najmniej jedna mała litera
  2. Co najmniej jedna wielka litera
  3. Co najmniej jedna cyfra
  4. Co najmniej jeden znak specjalny
 8. Pojedyncze logowanie [TAK/NIE]. Specjalne ustawienie pozwalające na bycie zalogowanym tylko na jednym kliencie Systemu w jednym czasie.

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView