Układy współrzędnych

*Opis językiem nietechnicznym

Układ współrzędnych to informacja w jaki sposób dane o lokalizacji obiektów z powierzchni Ziemi (która jest mniej więcej kulą) zostały odwzorowane na mapie (która jest płaska – zarówno ta papierowa, jak i ta na ekranie)

Układów współrzędnych jest kilka tysięcy:

  1. jedne są dostosowane dla całego świata (ale są mniej dokładne i mapy mogą mieć zniekształcenia). Np. tzw. układ o nazwie Web Mercator (EPSG:3857)
  2. inne dotyczą niewielkich powierzchni, ale zniekształcenia mają bardzo małe (np. polska seria układów o nazwie PUWG 2000)

Co należy zapamiętać?

  1. Nie jest to duży problem dla współczesnych użytkowników GIS.
  2. Każda mapa (ta w komputerze i ta papierowa) ma swój układ współrzędnych
  3. Dane przestrzenne przechowywane w odpowiednich plikach (np. Shapefile lub KML) mają swój układ współrzędnych (jaki to układ, można to sprawdzić np. w QGIS)
  4. Mapa w komputerze może się wyświetlać w jednym układzie współrzędnych, a plik może przechowywać dane w drugim. Podczas wyświetlania następuje tzw. reprojekcja w locie.
  5. Każdy układ ma swój kod EPSG, dzięki czemu można je łatwo identyfikować. Lista kodów ESPG

Czytaj więcej:

Artykuł o układach współrzędnych

 

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView