Struktura danych wektorowych w Systemie

W Systemie wyróżniamy Źródła Danych oraz Warstwy. Celem artykułu jest wyjaśnienie różnic.
Do Systemu możemy zaimportować plik. Tworzymy wtedy Źródło Danych (możemy to porównać do tabeli w bazie danych). Na poziomie Źródła danych zarządzamy Strukturą Atrybutów, wartościami domyślnymi edycji, przypinamy Słowniki itp. Źródła nie dodajemy bezpośrednio do Okna Mapy

Ze Źródła Danych możemy tworzyć wiele Warstw Wektorowych (w tym Warstw z Filtrem). Na poziomie Warstwy zarządzamy wyświetlaniem Panelu Listy Atrybutów, Symbolizacją oraz Uprawnieniami. Dopiero warstwę możemy dodać do Okna Mapy

Dlaczego tak?

Daje to Administratorowi niemal nieograniczone możliwości. Na podstawie Źródła danych Hydranty, może stworzyć np.:

  1. Warstwę o symbolizacji dużych czerwonych kropek z trzema atrybutami (typ, stan i wydajność) i zamieścić tę warstwę – tylko do odczytu – w Mapie Publicznej dla lokalnej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej
  2. Warstwę (a nawet cały Projekt) przeznaczony dla jednej osoby np. odpowiedzialną za wykonywanie przeglądów. Warstwa może mieć symbolizacje uzależnioną od daty przeglądu (na czerwono: po terminie, na zielono: w terminie, na żółto: termin zaraz minie) z minimalną liczbą atrybutów w celu maksymalego uproszczenia działania

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView