Słowniki

Słowniki to określona lista wartości danego Typu, które możemy dodać jako wartość Atrybutu.

Celem stosowania słowników jest dbanie o porządek w danych poprzez ograniczanie możliwości: wprowadzenia dowolnych danych oraz np literówek.

Dzięki słownikom możemy działać jak na poniższej animacji: w czasie edycji/dodania obiektu, wypełniając dany atrybut możemy wybrać jedynie wartości z zamkniętej listy.

Przykład

W warstwie “Hydranty” mamy atrybut “Stan”. Procedury w firmie precyzują, że stan hydrantu może mieć następujące wartości:

  1. Sprawny
  2. Do wymiany
  3. Brak danych

Administrator Systemu tworzy słownik o nazwie np. “Hydranty: lista stanów”, wprowadza wymienione wyżej wartości i przypisuje słownik do atrybutu. Dzięki temu wszyscy edytorzy mogą wprowadzić tylko te trzy wartości. Innych fizycznie nie da się wprowadzić.

Czytaj dalej

  1. Jak zarządzać Słownikami?

Czy artykuł był pomocny?